andrea website

Hey hallo! Mijn naam is Andrea Nauta en ten tijde van schrijven ben ik 21 jaartjes jong. Ik ben gezegend om te zeggen dat ik geboren en getogen ben in het Venetië van het Noorden. Voor de personen die niet weten wat dat is, ben ik gewoon een Amsterdammer. Hiernaast ben ik ook een derdejaars Sociologie studente.

De eerste keer dat ik in contact kwam met EOS was tijdens de introductieweek van 2017. Ik had toen al een paar vrienden gemaakt bij EOS die ik ook weer tegenkwam tijdens het Kick-Off feest. Helaas was ik te laat met het solliciteren als commissielid, maar ze hadden gelukkig nog een ronde in februari. Doordat ik het zo leuk had in mijn eigen introductieweek was ik blij om te horen dat ik het commissielid PR was in de Introductie Commissie. Ik had een hele leuke tijd met mijn vrienden van de VU en in september had ik gekozen om nog een commissie te doen. Na de sollicitatieprocedure was ik voorzitter van de Internationale Studiereis Commissie. Dit heeft mij niet gestopt om nog iets erbij te doen. In februari heb ik gekozen om nog eens te solliciteren, hiermee werd ik de voorzitter van de Introductie Commissie. Het klinkt cliché, maar mijn hart voor EOS begon tijdens de introductie week. Hiermee was ik dus superblij met mijn plekje in de commissie. Doordat mijn liefde voor EOS meer en meer werd over de jaren heen wilde ik meer doen dan een commissie. Ik wilde een bestuurslid zijn bij de vereniging waar mijn hart zo groot voor werd.

Als Facultaire Zaken van het XXIVste bestuur ben ik de voornaamste contactpersoon voor en naar de faculteit en verantwoordelijk voor alle projecten dat Faculteitsvereniging EOS organiseert voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Doordat de functie van Facultaire Zaken vorig jaar niet was vervuld, kan ik een nieuwe inhoud aan de functie geven. Dit jaar zal ik me dan ook hard inzetten om het netwerk van EOS binnen de VU te vergroten. Ik zal dit doen door meer samen te werken met de Facultaire Studentenraad, de student-assessor, de opleidingscoördinatoren en meerdere medewerkers van de FSW. Samen met dit netwerk zal ik projecten organiseren rondom de thema's die uit de actualiteiten komen. Deze projecten worden georganiseerd voor alle bachelor- en (pre)master studenten van de FSW. Mijn doel met deze projecten is om meer maatschappelijke betrokkenheid te creëren onder onze studenten.

Naast dit alles zal ik ook de coördinatie van enkele commissies op mij nemen. Dit jaar zal ik de Bachelor Commissie, de Community Committee, de Master Groups en mijn liefste Introductie Commissie coördineren. Ook zal ik zitting nemen in het Landelijk Overlegsorgaan Sociologie (LOS).

Ik heb zin in dit jaar en ik hoop je te zien in de bestuurskamer of de ledenruimte!