Sharon Morri Bestuursfotos 030 1

Mijn naam is Manon Paape en ik ben momenteel 20 jaar oud. Ik ben geboren in Gouda en ben twee jaar geleden verhuisd naar mijn nederige stulpje op Uilenstede, waar ik het (ondanks de niet altijd even consequente schoonmaakroosters) nog altijd naar mijn zin heb.

Ik ging zonder verwachtingen de VU Introductiedagen in. Hier maakte ik kennis met EOS en vervolgens verhuisde ik naar Amsterdam, waardoor het aansluiten bij activiteiten makkelijker werd. Ik besloot de Media Commissie te gaan doen en heb ontzettend veel lieve mensen ontmoet in dit jaar.
Daarom besloot ik in mijn tweede jaar nogmaals een commissie te gaan doen en vervolgens in februari mijn derde commissie, namelijk de Introductie Commissie. Na twee jaar als actief (commissie)lid, wilde ik het een stapje verder nemen. Vandaar dat ik besloot mijn jaar in het teken te zetten van EOS als bestuurslid in het XXIVe bestuur.

Als voorzitter ben ik eindverantwoordelijk voor alles dat zich binnen de vereniging afspeelt. Vanuit onze bestuursvisie 'ontplooiing' is ons beleidsplan 'Flourishing' geschreven en dit staat huidig collegejaar dan ook centraal. Ontplooiing van commissieleden tijdens hun commissiewerk, maar ook buiten commissiewerk om. Door in te zetten op een zo divers mogelijk aanbod van faciliteiten, hopen wij als vereniging een open en fijne plek te creëren en behouden die representatief is voor de gehele Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Dit jaar coördineer ik de Carpe Noctem Commissie en de International Committee. Daarnaast neem ik namens EOS plaats in het Universitair Verenigingen Overleg (UVO), Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie (LaSSA) en G5.

Hopelijk komen jullie je gezicht laten zien (en/of een tosti eten) in FoyEOS dit jaar. Ik ben namelijk (minstens) vijf dagen per week te vinden in FoyEOS of de bestuurskamer.